Prezes: Iwona Kubacka
Wiceprezes: Tomasz Frączek
Skarbnik: Grzegorz Wrona
Członek Zarządu: Adam Baranek
Członek Zarządu: Grzegorz Garzeł