Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy powstało 26 lipca 2015 r. Jest lokalną, obywatelską inicjatywą, która łączy różne pomysły i wysiłki dla dobra naszego osiedla.

 

W statucie jako nasze zadania wpisaliśmy sprawy dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców. Zadania związane z edukacją, kulturą, sportem, ochroną zdrowia, bezpieczeństwem, pomocą na rzecz potrzebujących. Stowarzyszenie powstało m. in. po to, by reprezentować interesy i bronić praw mieszkańców  wywierając nacisk na władze lokalne i krajowe, by realizowały te zadania, które są rzeczywiście potrzebne mieszkańcom. Zamierzamy poprzez swoje działania zintegrować społeczność lokalną aby decyzje podejmowane w sprawie naszego osiedla nie były zatwierdzane bez naszej wiedzy, aby nasi mieszkańcy kreowali rzeczywistość i mieli wpływ na to co dzieje się w naszej okolicy.