Przewodnicząca: Anna Angerman
Członek Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Bała
Członek Komisji Rewizyjnej: Stanisław Lach