Przewodnicząca: Anna Angerman
Członek Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Bała
Członek Komisji Rewizyjnej: Stanisław Lach

Prezes: Iwona Kubacka
Wiceprezes: Tomasz Frączek
Skarbnik: Grzegorz Wrona
Członek Zarządu: Adam Baranek
Członek Zarządu: Grzegorz Garzeł

Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy powstało 26 lipca 2015 r. Jest lokalną, obywatelską inicjatywą, która łączy różne pomysły i wysiłki dla dobra naszego osiedla.