Lamusownia na naszym osiedlu nie powstanie, MPO wycofało wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktem
mapka selektywanodzysku części zbieranych odpadów oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą,

położonych na działkach o numerach 115, 445, 458, 459, 461, obręb 53, jednostka

ewidencyjna Krowodrza, w Krakowie - Olszanicy"

  Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie i późniejszej eksploatacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w skład którego będą wchodziły również m. in.: punkt odzysku części zbieranych odpadów (przygotowanie do ponownego użycia), a także sklep z produktami pochodzącymi z odzysku.