Radni dzielnicowi pragną przypomnieć że do 28 grudnia można składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania “ Olszanica” . Dotyczy to obszaru całej Olszanicy od bazy ORLEN ( dawny CPN) z zachodu do ul. Becka od wschodu, oraz od ul. Olszanickiej od południa do torów kolejowych po stronie Olszanicy od północy. Wnioski dostępne są na stoliku prasowym w Kościele Parafialnym w Olszanicy oraz w sklepach spożywczych “ U Dziewczyn” i sklepie państwa Renaty i Rafała Matysik. Wszystkie niezbędne materiały znajdują się również na stronie internetowej Stowarzyszenia Mieszkańców Olszanicy. Z projektem planu można zapoznać się na stronie Biura Planowania Przestrzennego pod linkiem https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=132944 . Link do pobrania wzoru uwagi/wniosku do planu: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=14897 . 
Wypełnione formulaże należy wysłać jak najszybciej listem poleconym na adres podany na wniosku, lub złożyć osobiście w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków. Wysyłka listem poleconym jest możliwa do 23 grudnia włącznie, ponieważ w tym wypadku nie liczy się data stempla pocztowego lecz data wpłynięcia do urzędu. Po tym terminie proponujemy składanie uwag osobiście do skrzynki w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa aż do 28 grudnia włącznie. Po tym terminie złożone uwagi nie będą rozpatrywane. Wszystkie osoby które nie mogą złożyć wniosków osobiście mogą wrzucić wypełnione formularze do skrzynek pocztowych radnych pod adresami : ul. Grzegorza Korzeniaka 53 oraz ul. Olszanicka 34 B, lub zostawić w sklepach spożywczych " U DZIEWCZYN " i sklepie Państwa Rafała i Renaty Matysik. Radni w imieniu mieszkańców dostarczą zebrane wnioski do Urzędu ( nie będzie jednak możliwe pobranie potwierdzenia złożenia dokumentu ). Zeskanowany wniosek można również wysłać pocztą elektroniczną na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poniżej podajemy numery działek których właściciele planujący w przyszłości zmienić przeznaczenie swoich działek z rolnych na budowlane powinni zgłosić taką uwagę do procedowanego planu. Podana lista jest listą poglądową i stanowi jedynie naszą pomoc dla mieszkańców, co nie zwalnia każdego z właścicieli działek na tym terenie do indywidualnego sprawdzenia przeznaczenia swojej działki na opracowywanym planie.
Jednocześnie prosimy WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW o złożenie uwag ważnych dla całego osiedla i wszystkich mieszkańców o poniższej treści:
1. “ Uwaga: proszę o przekształcenie ciągu pieszo rowerowego oznaczonego na planie jako KDX.1 na drogę dojazdową oznaczoną na planie jako KDD.19 ( Insurekcji Kościuszkowskiej) na calej długości aż do skrzyżowania z KDL1.
Uzasadnienie. Cała ulica Insurekcji Kościuszkowskiej w chwili obecnej jest przejezdna dla pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych, znajduje się w niej kanalizacja i jest utwardzona nawierzchnią szutrową. Ponieważ jest intensywnie używana, od co najmniej 15 lat mieszkańcy osiedla Olszanica postulują o położenie nawierzchni bitumicznej na całej jej długości tj od ulicy Olszanickiej do ulicy Powstania Styczniowego. Dla części mieszkańców jest to jedyna droga dojazdowa do ich działek które są przy niej położone. Wyłączenie części istniejącej i funkcjonującej drogi dojazdowej i zrobienie z niej ścieżki pieszo rowerowej wyłączy ją z ruchu kołowego , całkowicie uniemożliwi dojazd właścicieli działek do ich domów i posesji, uniemożliwi uprawę części działek rolnych ( nie będzie można dojechać do nich sprzętem rolniczym), oraz stanowi całkowite zaprzeczenie woli mieszkańców osiedla Olszanica którzy pragną aby na całej swojej długości ul Insurekcji Kościuszkowskiej była przejezdna i w przyszłości była drogą asfaltową. Droga ta jest również alternatywną drogą dla ulic Powstania Styczniowego, Grzegorza Korzeniaka, oraz ulicy Majówny przejmując z nich na siebie część ruchu.
2. “Uwaga: proszę drogę KDD 14 ( ul. Raczkiewicza) przedłużyć aż do granicy z obszarem MN 10 .
Uzasadnienie. Taka droga istnieje fizycznie już w chwili obecnej i stanowi jedyną drogę dojazdową do działek.
3. “Uwaga: KDX 5 ( przedłużenie ulicy PYLNEJ od strony Mydlnik) należy zmienić na drogę klasy KDD na przykład połączyć ją jako jedna całość z KDD7.
Uzasadnienie. W chwili obecnej odcinek drogi oznaczonej w planie jako KDX 5 jest w pełni przejezdny, utwardzony i stanowi przedłużenie ulicy Pylnej i jedyną drogę dojazdową do części działek w tym obszarze. Nie jest natomiast w dużej swej części przejezdna ulica Becka ( w planie KDD 11 ) , a odcinek drogi oznaczonej w planie jako KDD 7 pomiędzy KDD11 i KDX 5 fizycznie nie istnieje, i nie wiadomo kiedy, i czy w ogóle powstanie. Wyłączenie części istniejącej i funkcjonującej drogi dojazdowej ( bez wcześniejszego powstania alternatywnych dróg dojazdowych), zrobienie z niej ścieżki pieszo rowerowej wyłączy ją z ruchu kołowego. Całkowicie uniemożliwi dojazd właścicielom do swoich działek, uniemożliwi uprawę części działek rolnych ( nie będzie można dojechać do nich sprzętem rolniczym).
4. Uwaga: Dotyczy rozdziału II §11 w części opisowej
Proponuje się całkowicie zrezygnować z punktu 3 w tym paragrafie i nie podawanie minimalnej szerokości frontu działek wydzielanych.
Uzasadnienie.
W procedowanym planie większość działek jest bardzo wąskich i długich. Jeżeli szerokość frontu działki zostanie sztywno zdefiniowana, nie będzie można dokonać podziałów czy scaleń, ponieważ działki nie będą spełniać tego kryterium bo są za wąskie.

 

 

Radni :
Iwona Kubacka
Grzegorz Bała

 

 

Numery działek które w procedowanym planie mają przeznaczenie rolne:


Numery działek od ulicy Korzeniaka do ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej
160, 161, 162, 164/3 - końcówka w kierunku Insurekcji, 164/4, 166, 167, 168/1, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176/2, 178/2, 178/3, 179, 180/2, 180/3, 181, 182, 183, 184, 185, 186/1, 186/2, 187, 188/2, 189/3, 378, 424, 425, 426,

Numery działek pomiędzy ulicami Powstania Styczniowego a Insurekcji Kościuszkowskiej
120/1, 120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126/1, 126/2, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 137, 138/1, 139, 140, 141, 142, 143/2, 144, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 146/3, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 149/3, 150, 151, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4.
Numery działek pomiędzy ulicą Powstania Styczniowego a bazą CPN ( ORLEN)
447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455/1, 455/2, 456, 457
Numery działek przy torach kolejowych po stronie Olszanicy w pobliżu bazy CPN (ORLEN).
110, 111, 112, 113
Numery działek pomiędzy ulicami Majówny a Raczkiewicza
246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 257, 258, 259/1, 259/4, 259/5, 260, 261/2, 261/3, 262/5, 262/6, 263, 264, 265, 267/1, 268/2, 269, 270
Numery działek pomiędzy ulicami Raczkiewicza i Becka i dawne łąki
92, 116/1, 117/1, 118/2, 119, 290/3, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 318-końcówka przy Becka, 319 końcówka przy Becka, 341, 366, 383/5, 383/6, 383/7 końcówka przy Becka.
UWAGA niemal połowa działki 320 wzdłuż całej swojej długości jest przewidziana jako droga dojazdowa o oznaczeniu KDD.12. W skład tej drogi wchodzą również działki 321/3, 321/7.