26.11.2016 na  sesji Rady Miasta uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu chroniącego zieleń w Krakowie została uchwalona.
Do uchwały zgłoszono dwie poprawki, obie zawierały wnioski o wyłączenie prywatnych działek. Poprawka radnego Hawranka złożona na prośbę mieszkańców Olszanicy została odrzucona. Poprawka radnego Migdała z partii Przyjazny Kraków zawierająca wniosek o wykluczenie dwóch działek pod budowę grzebowiska dla zwierząt przez Uniwersytet Rolniczy została przyjęta. I to jest właśnie równość wszystkich, dowód na to ile warte jest zdanie i wola zwykłego mieszkańca Miasta Krakowa.
W imieniu mieszkańców osiedla Olszanica, Zakamycze i Chełm chcemy podziękować Radnemu Andrzejowi Hawrankowi za złożenie w naszym imieniu poprawki do uchwały przez co naraził się na falę krytyki. Czynienie zarzutów Radnemu z tego, że rozmawia i konsultuje się z mieszkańcami jest zupełnym absurdem ponieważ kto inny jak nie radny ma być głosem lokalnej społeczności....


09.11.2016

Prezydent miasta Krakowa zamierza stworzyć wielki plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący 215 terenów zielonych rozsianych po całym mieście. W skład tego projektu wchodzą także działki położone w Olszanicy. Mieszkańcy już na etapie sporządzania projektu do zmiany studium składali wnioski o zmianę przeznaczenia ich działek, wnioskowali aby działki mogły zostać częściowo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy w imieniu mieszkańców złożyło petycję popartą 260 podpisami do Prezydenta miasta Krakowa a także do Rady Miasta sprzeciwiającą się zamiarom utworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla naszego osiedla według obowiązującego studium.

Petycja

Poniżej linki do dokumentów urzędowych dotyczących ww. planu. W analizie można znaleźć pełny wykaz obszarów i działek ujętych w planie zagospodarowania.

Analiza zasadności sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik graficzny do uchwały
Uchwała

Poniżej fragment listy działek z obszarów w okolicy Olszanicy. Pełną listę działek można znaleźć w analizie szczegółowej.

OBSZAR 15 DZIAŁKI PRZY ULICY BECKA I W POBLIŻU WZGÓRZA JABŁONKA 

OBSZAR 16 DZIAŁKI PO OBU STRONACH ULICY INSUREJCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ 

OBSZAR 20

TEREN ZA TORAMI KOLEJOWYMI PRZY PRZYSTANKU KOLEJKI Kraków OLSZANICA

mapka


Wnioski o punktową zmianę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stoliku z prasą za ławkami w Kościele a także poniżej w wersji elektronicznej. Na podstawie tych wniosków ( numery działek) stworzymy wniosek dla Radnego Miejskiego p. Hawranka sprzeciwiający się tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego a same wnioski złożymy do Prezydenta Miasta Krakowa. Wypełnione wnioski zbierane będą po Mszach Świętych 16 października. Prosimy o wypełnienie wniosku wszystkich właścicieli działek w Olszanicy których działki przeznaczone są na tereny zielone nieurządzone czyli bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy.

wniosek o punktową zmianę w studium !