Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy pragnie przypomnieć mieszkańcom osiedla, iż do dnia 28.06.2019 można składać wnioski dotyczące wszystkich działek znajdujących się za torami kolejowymi w kierunku lotniska i lasu w kierunku Mydlnik, w opracowywanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „ PODKAMYK”. Natomiast do dnia 12.07.2019 można składać wnioski do dwóch pozostałych opracowywanych planów zagospodarowania: „OLSZANICA” obejmujący działki pomiędzy ulicami Becka, Majówny, Korzeniaka, Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Styczniowego aż do bazy Orlen, i ul. Olszanickiej, oraz planu „ZAKAMYCZE” obejmujący działki od ul. Olszanickiej, w kierunku ulicy Głogowiec, aż do Lasu Wolskiego i Zakamycza. Opracowywane plany będą decydować o przeznaczeniu terenów do różnych celów w tym budowlanych. Ważne jest aby wszyscy mieszkańcy którzy posiadają na tych obszarach działki ,jeżeli jeszcze tego nie zrobili, złożyli stosowne wnioski do Wydziału Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 w Krakowie podając do jakich celów chcieli by przeznaczyć swoje działki (np. działki pod budownictwo jednorodzinne, działki pod zabudowę usługową, produkcyjną, itp.) . Biuro przyjmuje strony w godzinach 7:40 do 15:30. Wytyczne do Planów i wzór wniosku znajdują się na niniejszej stronie poniżej ogłoszenia. Druki wniosków również znajdują się w Kościele na stoliku z czasopismami. Także można go wydrukować ze strony: www.bip.krakow.pl/?dok_id=14897. WAŻNE aby na druku zaznaczyć słowo wniosek, a przekreślić słowo” uwaga”. Od osób które nie mogą złożyć wniosków osobiście w urzędzie, nasze Stowarzyszenie będzie zbierało wypełnione i podpisane wnioski do WSZYSTKICH TRZECH PLANÓW ( PODKAMYK, OLSZANICA, ZAKAMYCZE) do czwartku 27.06.2019 . Wnioski proszę składać u Pani Iwony Kubackiej lub do skrzynki pocztowej ul. Korzeniaka 53. Po tym terminie nasze Stowarzyszenie nie będzie już prowadziło więcej zbiórek i wnioski trzeba będzie składać osobiście we wskazanych terminach w Urzędzie. Osoby które chcą otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku, proszone są o złożenie wniosków do każdej z działek w dwóch egzemplarzach.

 26.11.2016 na  sesji Rady Miasta uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu chroniącego zieleń w Krakowie została uchwalona.
Do uchwały zgłoszono dwie poprawki, obie zawierały wnioski o wyłączenie prywatnych działek. Poprawka radnego Hawranka złożona na prośbę mieszkańców Olszanicy została odrzucona. Poprawka radnego Migdała z partii Przyjazny Kraków zawierająca wniosek o wykluczenie dwóch działek pod budowę grzebowiska dla zwierząt przez Uniwersytet Rolniczy została przyjęta. I to jest właśnie równość wszystkich, dowód na to ile warte jest zdanie i wola zwykłego mieszkańca Miasta Krakowa.
W imieniu mieszkańców osiedla Olszanica, Zakamycze i Chełm chcemy podziękować Radnemu Andrzejowi Hawrankowi za złożenie w naszym imieniu poprawki do uchwały przez co naraził się na falę krytyki. Czynienie zarzutów Radnemu z tego, że rozmawia i konsultuje się z mieszkańcami jest zupełnym absurdem ponieważ kto inny jak nie radny ma być głosem lokalnej społeczności....