Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom którzy  podpisali wnioski z uwagami do planowanej inwestycji na naszym osiedlu jaką jest budowa grzebowiska dla zwierząt.
Dzięki Państwu w wersji papierowej złożyliśmy ich 350. Dziękujemy także proboszczowi – br. Cezaremu za okazaną pomoc w poinformowaniu mieszkańców i zbiórce wniosków.
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Nasza Olszanica oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy wspólnie zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców osiedla o pomoc, mającą na celu udaremnienie powstania na działkach należących do Uniwersytetu Rolniczego, przy ul. Powstania Styczniowego, cmentarza (grzebowiska) dla zwierząt, które ma służyć całej gminie Kraków.
Inwestycja ta stwarza realne zagrożenie zdrowia dla mieszkańców naszego osiedla, doprowadzi do degradacji obszarów cennych przyrodniczo oraz spowoduje spadek wartości terenów znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji.
W tym celu do 12 lipca 2020 należy wypełnić wniosek z uwagami dotyczącymi planowanej inwestycji. Gotowe wnioski z proponowanymi uwagami w wersji papierowej znajdują się w Kościele Parafialnym na stolikach za ławkami, a w wersji elektronicznej można pobrać za ponmocą linku znajdującego się poniżej.
 
 
Wystarczy je wypełnić swoimi danymi osobowymi i podpisać.
 
Wnioski można wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika, znajdującego się w kościele za ławkami do przyszłej niedzieli 12 lipca 2020 r. włącznie lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Krakowa. Wnioski można również wysłać pocztą elektroniczną, bezpośrednio do Wydziału Kształtowania Środowiska, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Oba Stowarzyszenia wyrażają wdzięczność za okazaną pomoc w walce z tą, szkodliwą i niechcianą na naszym osiedlu inwestycją.

 26.11.2016 na  sesji Rady Miasta uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu chroniącego zieleń w Krakowie została uchwalona.
Do uchwały zgłoszono dwie poprawki, obie zawierały wnioski o wyłączenie prywatnych działek. Poprawka radnego Hawranka złożona na prośbę mieszkańców Olszanicy została odrzucona. Poprawka radnego Migdała z partii Przyjazny Kraków zawierająca wniosek o wykluczenie dwóch działek pod budowę grzebowiska dla zwierząt przez Uniwersytet Rolniczy została przyjęta. I to jest właśnie równość wszystkich, dowód na to ile warte jest zdanie i wola zwykłego mieszkańca Miasta Krakowa.
W imieniu mieszkańców osiedla Olszanica, Zakamycze i Chełm chcemy podziękować Radnemu Andrzejowi Hawrankowi za złożenie w naszym imieniu poprawki do uchwały przez co naraził się na falę krytyki. Czynienie zarzutów Radnemu z tego, że rozmawia i konsultuje się z mieszkańcami jest zupełnym absurdem ponieważ kto inny jak nie radny ma być głosem lokalnej społeczności....