26.11.2016 na  sesji Rady Miasta uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu chroniącego zieleń w Krakowie została uchwalona.
Do uchwały zgłoszono dwie poprawki, obie zawierały wnioski o wyłączenie prywatnych działek. Poprawka radnego Hawranka złożona na prośbę mieszkańców Olszanicy została odrzucona. Poprawka radnego Migdała z partii Przyjazny Kraków zawierająca wniosek o wykluczenie dwóch działek pod budowę grzebowiska dla zwierząt przez Uniwersytet Rolniczy została przyjęta. I to jest właśnie równość wszystkich, dowód na to ile warte jest zdanie i wola zwykłego mieszkańca Miasta Krakowa.
W imieniu mieszkańców osiedla Olszanica, Zakamycze i Chełm chcemy podziękować Radnemu Andrzejowi Hawrankowi za złożenie w naszym imieniu poprawki do uchwały przez co naraził się na falę krytyki. Czynienie zarzutów Radnemu z tego, że rozmawia i konsultuje się z mieszkańcami jest zupełnym absurdem ponieważ kto inny jak nie radny ma być głosem lokalnej społeczności....