Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy informuje, że na terenie osiedla Olszanica pomiędzy ulicami Insurekcji Kościuszkowskiej i Powstania Styczniowego firma PLAY otrzymała nieprawomocne pozwolenie na budowę 34 metrowego masztu telefonii komórkowej. Swoim zasięgiem obejmie on większą część osiedla Olszanica wraz z domami na tzw. Parchowotce, wszystkie pola od Olszanicy aż po bazę ORLEN, grunty przy ulicy Głogowiec ( Cecowa). Konsekwencje to:
-narażenie wszystkich mieszkańców osiedla na pogorszenie stanu zdrowia lub jego utratę ,
-działki znajdujące się w bliskim sąsiedztwie nie uzyskają w przyszłości pozwolenia na zabudowę,
- spadnie wartość działek.
Pozwolenie na budowę nie jest prawomocne i dzięki staraniom między innymi naszego Stowarzyszenia decyzja o jej uprawomocnieniu jest wstrzymana w Urzędzie Wojewody Małopolskiego.