Dostępność kompleksu boisk sportowych

Rok szkolny
Boisko do piłki nożnej:
Poniedziałek, wtorek, czwartek - godz. 15.00 - 16.30
środa, piątek - godz. 15.00 – 16.30 oraz 19.30 do zmroku
sobota, niedziela - godz. 8.00 do zmroku (pod warunkiem, że nie korzysta z boisk Akademia Piłkarska
w ramach rozgrywek piłkarskich w godzinach przedpołudniowych)
Okres wakacji
Poniedziałek - piątek godz. 8.00 do zmroku (z wyłączeniem godzin w których ewentualnie APGM będzie miała zajęcia)
Sobota, niedziela - godz. 8.00 do zmroku


Boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) jest dostępne bez ograniczeń czasowych w godzinach otwarcia obiektu.

 

14.04.2018

Zebranie dotyczące nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Stowarzyszenie mieszkańców Olszanicy pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców osiedla na spotkanie na którym omawiany będzie temat prywatnych działek mieszkańców, które Miasto nadal chce zakwalifikować w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny zielone, bez możliwości zabudowy. Zaproszeni będą również przedstawiciele rady dzielnicy. Spotkanie odbędzie się w  niedzielę 15. 04. 2018 roku o godzinie 12.00 ( po sumie) w szkole podstawowej Sióstr Pijarek, wejście z tyłu od strony boiska. Gorąco zachęcamy do licznego przybycia, bo opracowywany plan zagospodarowania będzie obowiązywał przez następne 15-20 lat bez możliwości zmian.

 

 

18.06.2017

MASZT TELEFONII KOMÓRKOWEJ W OLSZANICY
Bardzo prosimy o pomoc w zebraniu pieniędzy potrzebnych na dalszą walkę naszego Stowarzyszenia mającą doprowadzić do zablokowania budowy masztu telefonii komórkowej sieci PLAY w Olszanicyprzy ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Dobrowolne datki prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia na dane:

Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy
ul. Korzeniaka 53
30-298 Kraków

Konto BGŻ BNP Paribas nr 60160011981842010150000001

Ważne aby w tytule płatności napisać tylko i wyłącznie: „ Na cele statutowe”.
Wpłacone przelewem środki na konto Stowarzyszenia można odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym.

 

Dzięki finansowej pomocy mieszkańców, staraniom Stowarzyszenia Mieszkańców Olszanicy i Pana radnego Jana Bartkiewicza - Dziury pozwolenie na budowę zostało wstrzymane przez Wojewodę Małopolskiego i przesłane ponownie do urzędu Prezydenta Miasta Krakowa celem ponownego rozpatrzenia ze względu na wskazane nieprawidłowości. Decyzję tą można było uzyskać dzięki ekspertyzie biegłego (która była finansowana ze środków finansowych zebranych w grudniu ubiegłego roku od mieszkańców). Wykazała ona szereg nieścisłości i nieprawidłowości jakich dopuścił się operator w złożonym projekcie budowlanym anteny stacji telefonii komórkowej. Daje ona solidne podstawy i argumenty do prowadzenia dalszej walki o to aby unieważnić wydane pozwolenie na budowę.
Obecnie sprawa masztu telefonii komórkowej jest rozpatrywana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. Między innymi z tego powodu już w zeszłym roku konieczne było wynajęcie prawnika który reprezentuje nas jako mieszkańców osiedla przed instytucjami Miasta Krakowa i Sądami. Niestety wiąże się to z kosztami dla tego po raz kolejny zwracamy się do Państwa o pomoc. Szacujemy że będziemy potrzebować około 4000 zł na dalsze prowadzenie sprawy .
po wszystkich mszach świętych przedstawiciele stowarzyszenia będą zbierać dobrowolne datki na ten cel. Z góry dziękujemy po raz kolejny za okazaną pomoc.

 

12.01.2017

Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy pragnie poinformować, że w związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków (23 styczeń) do projektu planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" nasze stowarzyszenie po raz kolejny w imieniu mieszkańców złoży wnioski o wyłączenie działek z tworzonego planu.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie wniosku (dane składającego wniosek, numer działki i obręb) który dostępny jest: na stoliku z prasą za ławkami w Kościele, w osiedlowych sklepach, sklepie spożywczym na Zakamyczu, w szkole Sióstr Pijarek a także na stron stronie stowarzyszenia www. Olszanica.org. Wypełnione wnioski można do czwartku 19 stycznia wrzucić do skrzynki pocztowej - ul. Korzeniaka 53 lub zostawić w sklepie: „ U dziewczyn”, „U Rafała” i sklepie na Zakamyczu.
Prosimy o wypełnienie wniosku wszystkich właścicieli działek położonych w Olszanicy, na Zakamyczu i w Chełmie które przeznaczone są na tereny zielone nieurządzone czyli bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy. Mamy nadzieję, że tak jak ostatnio uda się złożyć dużo wniosków aby pokazać władzom naszego miasta, że nie wyrażamy zgody na pozbawianie nas prawa do decydowania o naszej własności.

Wniosek