Wzór uwag do planu zakamycze

Dokumenty dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego:


Dokumenty  obejmujące tematykę budowy kanalizacji oraz ekranów akustycznych  wzdłuż autostrady  na terenie osiedla Olszanica-Bory.  Dokumenty zamieszczamy dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Kaczmarczyka, który od początku zajmował się i prowadził temat w nich zawarte.

Dokumenty dotyczące wodociągu i kanalizacji na Borach

Ekrany na Borach