wybory

 

Szanowni Państwo,

2 grudnia 2018 r. odbędą się wybory do Rad Dzielnic miasta Krakowa. Wybory te są szczególnie ważne ponieważ ich rezultat ma decydujący wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Tego dnia będziecie Państwo wybierać swoich przedstawicieli w Radzie Dzielnicy, osoby które będą zabiegały o nasze sprawy i występowały w naszym imieniu.
Od urodzenia jesteśmy mieszkańcami osiedla Olszanica którzy znają potrzeby i problemy jego mieszkańców. Jako wieloletni społecznicy działający na rzecz Naszego osiedla postanowiliśmy zgłosić nasze kandydatury na radnych w tegorocznych wyborach do Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec zgodnie z okręgami wyborczymi – Grzegorz Bała okręg nr 1, Iwona Kubacka okręg nr 2.
Osiedle Olszanica i Olszanica-Bory ma dwóch przedstawicieli w Radzie Dzielnicy a Państwo będą wybierać swojego kandydata zgodnie z okręgiem do którego jest przypisany Państwa adres zameldowania. 

Zachęcamy do licznego udziału w wyborach i prosimy o Państwa głosy.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Bała
Iwona Kubacka